wineta
  AKTUALNOŚCI  |  RADNI RADY MIEJSKIEJ I POWIATU  |  PRZYŁĄCZ SIĘ  |  Felietony Lecha Jurka  |  "Nasz Profil"  |  KONTAKT  |

Kandydat na Burmistrza Nowogardu


 

 
Siłownia na świeżym powietrzu

Po serii wybudowanych placów zabaw dla najmłodszych w Nowogardzie i w sołectwach, przyszedł czas na urządzenia sportowo-rekreacyjne dla dorosłych. Lewicowy burmistrz Robert Czapla przy pomocy radnych m.in. z SLD (Antoni Bielida, Marcin Wolny, Czesław Kozieł, Jacek Rafiński, Lech Jurek i Jan Tandecki), w środę 16 lipca uruchomili siłownię na świeżym powietrzu dla dorosłych. Siłownia mieści się na trawiastym placu nad brzegiem jeziora przy ul. Waryńskiego. Zawiera 12 urządzeń i jest całkowicie bezpłatna. Lada dzień pojawi się tam miejsce do parkowania rowerów, a jak będzie taka wola mieszkańców, to burmistrz zapowiedział, że może dostawić kolejne urządzenia trenigowe.

Jak zaznaczyli fachowcy od sportów siłowych: Kamil Strzeszewski i Artur Pietrzycki z urządzeń można korzystać w celach sportowych, rekreacyjnych oraz - co ważne - rehabilitacyjnych. Przyłączamy się do zaproszeń. Miłej zabawy :)

Redakcja

 Demaskujemy kłamstwo polityczne

Marcin Simiński piszący do Dziennika Nowogardzkiego publicznie kłamie pisząc o sprawie nowogardzkiej rehabilitacji: "Żałować należy jedynie, że choćby minimalnej aktywności, we właściwym miejscu, nie wykazywali jak dotąd w tej sprawie zachodniopomorscy posłowie. W tym szczególnie wybrani z naszego terenu, jak np. Magdalena Kochan (PO), Grzegorz Napieralski (SLD), Andrzej Piątak (Twój Ruch)". Materiał ukazał się 15 lipca br.

Niestety przytoczona tam odpowiedź jaką uzyskała poseł Gabriela Masłowska od dyrektora NFZ Tadeusza Jędrzejczaka , że w Nowogardzie będzie uruchomiona poradnia rehabilitacyjna, dotyczy znanego już nam pomysłu zorganizowania rehabilitacji  przez goleniowski szpital. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że szpital  goleniowski zwrócił się już na piśmie do naszego szpitala o dzierżawę pomieszczeń i sprzętu, który jak wiemy jest własnością Pani Jolanty Bąk. Tak więc zadeklarowana pomoc poseł Masłowskiej, aczkolwiek ważna, nie wnosi nic nowego do rozwiązania problemu braku w Nowogardzie rehabilitacji finansowanej przez NFZ.

Wspomniany w tym artykule konkurs uzupełniający na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu goleniowskiego, dotyczy udzielania świadczeń rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego, którego u nas nie ma, a nie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej, które prowadziła Pani Jolanta Bąk. Tak więc jest to konkurs, do którego ponownie może przystąpić szpital goleniowski, który dostał z budżetu powiatu (a więc naszego również) rządzonego teraz przez koalicję PO-PSL, 300 tysięcy zł  na swoje wyposażenie.

Dzisiaj nie mamy wiedzy, czy posłowie Magdalena Kochan i Andrzej Piątak w tej sprawie cokolwiek robili. Wiemy natomiast, że na pismo burmistrza Roberta Czapli w sprawie naszej rehabilitacji odezwał się właśnie Poseł Grzegorz Napieralski (SLD). Zorganizował on w tej sprawie 28 czerwca br. konferencję prasową w swoim biurze w Szczecinie z udziałem TVP Szczecin, Radia Szczecin oraz Gazety Wyborczej. W tej konferencji wziął udział nasz burmistrz, a wszystkie media przedstawiły stosowne relacje. Nie wierzymy, że Marcin Simiński tak bardzo broni się przed wiedzą, że nie ogląda telewizji, nie słucha radia i nie czyta gazet. Jakby nawet i tak mocno zamknął się przed światem, to wystarczyło popatrzeć w internet i na portale społecznościowe typu facebook zachodniopomorskiego SLD czy choćby Roberta Czapli. Biuro Posła na Sejm RP oraz siedziba władz wojewódzkich partii, a także media są właściwym miejscem pracy polityka.

Dodatkowo 28 czerwca Rada Wojewódzka SLD na wniosek Grzegorza Napieralskiego i Roberta Czapli podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rehabilitacji w Nowogardzie. Treść prezentujemy poniżej. Mamy świadomość, że gazeta pana Słomskiego jest gazetą polityczną. On sam czynnie angażuje się ze swoimi dziećmi w marginalnie popierany przez społeczeństwo skrajnie prawicowy ruch polityczny Marka Jurka pod nazwą Prawica Rzeczypospolitej. Ale żeby kłamać publicznie?

red.Bierność Pana Starosty

Starosta goleniowski z PO Tomasz Stanisławski nie chce żeby podmiot z Nowogardu miał kontrakt na rehabilitację. Rehabilitować mieszkańców naszego miasta ma szpital w Goleniowie. Biernie przygląda się temu wicestarosta Kulinicz z PSL, który jak powszechnie wiadomo od lat mieszka w Goleniowie. Widać, że obydwie partie dążą do skazania Nowogardu ma marginalizację. Szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji w Nowogardzie można przeczytać w następujących linkach:
http://www.nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1488-kolejne-dzialania-burmistrza-nowogardu-w-sprawie-niekorzystnej-decyzji-nfz
http://www.nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1501-rozmowa-ostatniej-szansy-w-nfz
http://www.nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1522-oswiadczenie-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-rehabilitacji-w-nowogardzie-ktore-rozpowszechnia-szpitalne-centrum-medyczne-w-goleniowie-sp-z-o-o-szpital-w-goleniowieByły prawicowy Prezydent Francji zatrzymany

Jak podają ogólnopolskie i europejskie media, francuska prokuratura wszczęła formalne postępowanie przeciwko byłemu prawicowemu prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkozy'emu w związku z postawionym mu zarzutem nadużywania wpływów.  Były prezydent miał próbować wywierać wpływ na śledztwo ws. finansowania jego kampanii wyborczej z 2007 roku.

Sarkozy został we wtorek rano zatrzymany i był przesłuchiwany w siedzibie służb antykorupcyjnych w Nanterre.

To pierwszy w historii Francji przypadek zatrzymania byłego prezydenta państwa.

59-letni Sarkozy był przesłuchiwany w Nanterre przez ponad 15 godzin. Przed północą przetransportowano go do paryskiego sądu, gdzie prokuratura postawiła mu zarzuty. Po około dwóch godzinach mógł opuścić budynek sądu.

W Polsce wokół rządu prawicowego Tuska i jego ministrów też robi się ciekawie, szczególnie w aspekcie "afery podsłuchowej".

Red.

 Stanowisko Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu goleniowskiego

Szczecin dnia 28 czerwca 2014 r.

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu goleniowskiego na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2019 r., Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, iż w wyniku wyżej wymienionego postępowania wybrani zostali tylko oferenci z miasta Goleniów z pominięciem ponad trzydziestopięciotysięcznej społeczności gmin Nowogard, Maszewo, Dobra Nowogardzka i Osina.

            Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, kierując się wątpliwymi przesłankami, pomimo spełnienia wszystkich wymogów przez znajdujący się w Nowogardzie gabinet rehabilitacji rozstrzygnął konkurs w sposób stojący w jaskrawej sprzeczności z art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (...). Czyżby owo konstytucyjnie gwarantowane prawo, w rozumieniu Zachodniopomorskiego NFZ oznaczało faworyzowanie jednej części powiatu goleniowskiego kosztem drugiej?

            W związku z powyższym, Rada Wojewódzka SLD w Szczecinie w imieniu swoim, ale przede wszystkim ogółu osób korzystających z usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Nowogard pragnie zapytać, czy w trakcie wyboru oferentów, decydenci z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wiedzieli że Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie jest jedynym świadczeniodawcą dla ponad trzydziestu pięciu tysięcy mieszkańców gmin Nowogard, Maszewo, Dobra Nowogardzka i Osina? Czy byli świadomi faktu, że w placówce owej przyjmowanych było co miesiąc około dwustu trzydziestu pacjentów i wykonywano ponad pięć tysięcy zabiegów, a wszystko to w warunkach spełniających wszystkie wymagane normy? I wreszcie, czy zdawali sobie sprawę, że ulokowanie dwóch placówek rehabilitacyjnych w jednym tylko miejscu, stworzy ogromną dysproporcję w dostępie do świadczonych przez nie usług, wydłuży czas oczekiwania na zabieg, czy wreszcie zmusi wiele osób o ograniczonej sprawności ruchowej do kłopotliwych, stukilometrowych dojazdów nierzadko będących dla niektórych osób barierą nie do pokonania?

            W opinii Rady Wojewódzkiej SLD decyzja o powierzeniu usług rehabilitacyjnych jedynie podmiotom z Goleniowa byłaby nieuzasadniona zarówno jeśli weźmie się pod uwagę dobro pacjentów jak i dane demograficzne. Różnica w wielkości populacji Goleniowa i Nowogardu nie jest na tyle znacząca aby czyniła zasadnym skupienie wszystkich placówek rehabilitacyjnych na terenie Goleniowa. Nie można również tłumaczyć powyższej decyzji względami ekonomicznymi. O ile umieszczenie placówki rehabilitacyjnej w Goleniowie w przypadku wyłonienia jednego tylko oferenta byłoby uzasadnione, o tyle w przypadku, gdy NFZ dysponuje środkami wystarczającymi na sfinansowanie dwóch takich placówek, to w pierwszej kolejności powinien kierować się dążeniem do takiego ich rozmieszczenia, aby zapewniły one jak najszerszy i najłatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych wszystkim mieszkańcom powiatu goleniowskiego. Utrzymanie obecnej decyzji w mocy przyczyniłoby się jedynie do pogłębienia się dysproporcji pomiędzy poszczególnymi obszarami wchodzącymi w skład powiatu goleniowskiego i stałoby się przeszkodą w jego zrównoważonym rozwoju.

            W związku z powyższym, Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Szczecinie, mając na względzie dobro lokalnej społeczności oraz stawiając sobie za cel ochronę mieszkańców gmin Nowogard, Maszewo, Dobra Nowogardzka i Osina przed rozstrzygnięciami, które nie uwzględniają realnych potrzeb ich mieszkańców, pragnie niniejszym zadeklarować swoje poparcie dla Burmistrza i Rady Miejskiej Nowogardu, Rady Powiatu w Goleniowie oraz wszystkich organizacji pozarządowych, które włączyły się w działania mające na celu zapewnienie utrzymania dostępności usług rehabilitacyjnych w dotychczasowym kształcie. Dlatego też Rada Wojewódzka SLD wzywa Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, a ponadto apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie na tym terenie świadczeń rehabilitacyjnych w stopniu adekwatnym do istniejących potrzeb.

 

                                                                                                                                               Rada Wojewódzka

                                                                                                                                   Sojuszu Lewicy Demokratycznej

                                                                                                                                                   w Szczecinie

 W kasie pusto

Rząd podał, że ubiegły rok zamknęliśmy deficytem w kasie państwa w wysokości 42,2 miliarda złotych. Kto potrafi wyobrazić sobie taką dziurę budżetową?

Jak dalej tak pójdzie koalicja PO-PSL będzie pożyczać w jednym banku żeby tymi samymi pieniędzmi spłacać pożyczki w drugim. A wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy rządzący zmniejszyli możliwości zadłużania się samorządów, po to by powiększyć sobie na szczeblu centralnym.

Jak pan premier Tusk nie wie, jak gospodarować pieniędzmi, to niech przyjedzie do Nowogardu. Tutaj burmistrz z większością w Radzie Miasta tak skonstruował budżet na 2014 rok, że skutecznie oddłużają gminę i kończą spłacać pożyczki i kredyty z lat wcześniejszych.

Red.Nowy plac zabaw w Słajsinie

Nowogardzka lewica inwestuje w tereny wiejskie, szczególnie dla najmłodszych.
Burmistrz Robert Czapla wraz z radnymi SLD oraz radnymi współpracującymi wybudowali plac zabaw w Słajsinie.
Koszty pokryte zostały po połowie: 50 tysięcy gmina i 50 tysięcy Związek Celowy RXXI.
Dzieciom życzymy miłej zabawy :)
Lewicowi samorządowcy rozpoczęli budowę kolejnych placów zabaw w: Karsku, Sąpolnicy i Łęgnie oraz już się buduje plac zabaw w Nowogardzie przy ul. Zielonej.Wspólny Nowogard się sypie

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej 13 czerwca br. radny Michał Wiatr złożył na ręce przewodniczącego Rady Antoniego Bielidy pismo, w którym informuje, że opuścił Klub Radnych Wspólny Nowogard. Klub radnych jeszcze istnieje, bo do jego prawnego funkcjonowania wystarczy 3 radnych. Jednak jest to widoczna kontynuacja procesu odwracania się ludzi od tego projektu politycznego.

Jeszcze 4 lata temu Wspólny Nowogard był inicjatywą nową. Jej członkowie określali się, że nie są polityczni. Niewiele to miało wspólnego z prawdą, ponieważ Rafał Szpilkowski to wyrzucony członek PO, Tomasz Szafran był w PSL, a później w PO, natomiast Michał Wiatr startował już wcześniej do wyborów w powiecie z list Samoobrony.

 

 Apel Rady Powiatowej SLD w Goleniowie do koalicji PO-PSL

Goleniów,11.06.2014 r.

Rada Powiatowa

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Goleniowie

 

Pan Tomasz Stanisławski-Przewodniczący Zarządu PO w Goleniowie

Pan Tomasz Kulinicz- Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Goleniowie

 

W dniu 30.05.2014 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogłosił wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie powiatu goleniowskiego, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2019 r. Z informacji tej wynika, że do udzielania świadczeń nie został wybrany, spełniający wszystkie kryteria, Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii Pani Jolanty Bąk w Nowogardzie. W związku z powyższym Rada Powiatowa SLD w Goleniowie zwraca się z apelem do rządzącej obecnie samorządem powiatowym koalicji PO-PSL, o podjęcie skutecznych działań zmierzających do równego traktowania mieszkańców wszystkich gmin powiatu, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji wśród podmiotów świadczących te usługi na terenie powiatu.

Pani Jolanta Bąk od 2001 r. tj. 13 lat, prowadzi w Nowogardzie usługi fizjoterapii ambulatoryjnej dla mieszkańców powiatu goleniowskiego, zapewniając świadczenia dla pacjentów z terenu gmin Nowogard, Osina i Maszewo. Obszar ten obejmuje ponad 35 000 z 79 000 mieszkańców powiatu goleniowskiego.

Zadaniem samorządu powiatowego jest zapewnienie pacjentom dostępności do świadczeń ambulatoryjnych. Szczególną troską powinny być objęte zwłaszcza osoby niepełnosprawne, starsze i po urazach. Ważne jest aby świadczenia te, wykonywane były jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Dlatego trudnym do zrozumienia dla mieszkańców wyżej wymienionych gmin jest to, że na cały powiat goleniowski, w zakresie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, zostało wybranych dwóch oferentów mających swoje gabinety w mieście Goleniów. W naszej ocenie spowoduje to istotnie ograniczenie dostępności do świadczeń rehabilitacji i fizykoterapii dla mieszkańców gminy Nowogard i okolic. W konsekwencji pacjenci starsi i niepełnosprawni ruchowo ze względów komunikacyjnych i ekonomicznych nie podejmą rehabilitacji i zostaną pozostawieni samym sobie. Do tego nie można dopuścić.

Jesteśmy przekonani, że, jako koalicja sprawująca obecnie władzę samorządową w powiecie, udzielą Państwo poparcia dla pozytywnego rozpatrzenia odwołania i zawarcia umowy w ramach NFZ z Panią Jolantą Bąk prowadzącą, dopuszczony do konkursu ofert ale nie wybrany do świadczenia usług, Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie. Jest to niezbędne do zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, dla dużej części mieszkańców powiatu goleniowskiego,

                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatowej

                                                                                                           Sojuszu Lewicy Demokratycznej

                                                                                                                             w Goleniowie

 

                                                                                                                           Jerzy Jabłoński

 

 Komentarz medialny SLD dot. głosowania nad uchyleniem immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu oraz dot. deklaracji wiary i klauzuli sumienia lekarzy

Głosowanie ws. uchylenia immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu

·         Platforma boi się rozliczenia IV RP. Platforma ponosi odpowiedzialność za siedem lat zaniechań w rozliczeniach IV RP. Poseł Andrzej Czuma, przewodniczący tzw. komisji naciskowej, de facto sabotował rozliczenia IV RP i CBA. Dzisiaj w Sejmie powstała koalicja strachu przed rozliczeniem IV RP. Tylko SLD może obronić Polskę przed recydywą IV RP.

·         Przypadki wstrzymania się od głosu posłów SLD są jednostkowe i nie mają znaczeniu w morzu posłów PO i PSL, którzy zdecydowali się bronić IV RP (PO: 7-przeciw, 16-wstrzymało się, 18-nie głosowało, w tym D. Tusk; PSL: przeciw-2, wstrzymało się-18, nie głosowało-7, w tym J. Piechociński; w Twoim Ruchu nie głosowało 6 posłów, w tym J. Palikot i A. Rozenek). Jednak nie ma miejsca w naszych szeregach dla cienia sympatii do IV RP. Posłowie Ci otrzymali niemal automatycznie naganę od prezydium Klubu Poselskiego, która jest najwyższą możliwą karą przewidzianą przez Regulamin Klubu przed wykluczeniem z jego grona.

·         SLD zwróci się z wnioskiem o powołanie komisji śledczej ds. zbadania prawidłowości działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006-2009 za czasów Mariusza Kamińskiego. PiS proponuje komisję utrwalającą IV RP, a SLD proponuje komisję śledczą rozliczającą IV RP.

       kolejne >>
 

Komitet Wyborczy Sujuszu Lewicy Demokratycznej      CSS W3C     © CreateVision.pl 2010      System Kandydat.info