Aktualności

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy słyszeliście Państwo o projekcie społecznym dedykowanym m.in. osobom niepełnosprawnym, w którym najpierw zapomina się o jego beneficjentach, a potem jeszcze próbuje się wynikłymi z tego powodu problemami obarczyć kogoś, kto nie ma z tym projektem nic wspólnego? My do niedawna jeszcze też nie słyszeliśmy, ale...

Projekt taki napisało prywatne stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych (AWIS), którego prezesem jest Tobiasz Lubczyński, aktywnie wspierający w poprzednich wyborach Jowitę Pawlak. Stowarzyszenie to było autorem projektu pod nazwą "Nowe Możliwości", skierowanego do mieszkańców powiatu goleniowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym to programie gmina Nowogard w żaden sposób nie brała udziału, co zasługuje na podkreślenie, z uwagi na późniejsze wydarzenia. Partnerem projektu był powiat goleniowski, którego pracownikiem, zajmującym się obsługą owego projektu był nie kto inny jak Jowita Pawlak – radna z Klubu Nowa. Jednocześnie wiadomo, że w projekt “Nowe możliwości” zaangażowana była też sympatyzująca z klubem Nowa, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy choć Powiatowy Urząd Pracy nie był partnerem w tym projekcie.

Chociaż gmina Nowogard w projekcie nie brała udziału, to wzięli w nim udział jej mieszkańcy, a dokładniej 11 osób niepełnosprawnych. W ramach "Nowych Możliwości" mieli mieć zapewnioną pomoc w zatrudnieniu w goleniowskim Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ), co oznacza dla nich konieczność dojazdów do pracy. O tym fakcie zaangażowani w projekt AWIS już nie pomyśleli. Gdy zdali sobie sprawę, że nie zabezpieczyli pieniędzy na dowozy osób niepełnosprawych, postanowili zrzucić problem na barki gminy, która z projektem - jak wspomniano już dwukrotnie - absolutnie nic wspólnego nie miała.

Stowarzyszenie chce by z budżetu Gminy Nowogard były ponoszone koszty dojazdu osób niepełnosprawych do pracy w Goleniowie, w wysokości około 80 tys. złotych a jednocześnie jego prezes - T. Lubczyński odmawia ujawnienia informacji merytorycznych i kosztorysowych projektu.