Aktualności

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

awDlaczego Nowogard jest bezpiecznym miastem?

Rzeczywiście w odczuciu mieszkańców mieszka nam się spokojnie i bezpiecznie.

Dzieje się tak bo mieszkańcy są fajni, mądrzy i odpowiedzialni.

Ponadto mamy doskonałą współpracę z naszym Komisariatem Policji w Nowogardzie,  wspólnie zakupiliśmy dwa samochody służbowe co daje efekt prewencyjny.

W roku bieżącym nasz Komisariat Policji otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości przydział samochodu służbowego i zwrócił się do Rady Miasta o dofinansowania zakupu w kwocie 85 tys.zł (na wkład własny). Był to warunek uzyskania pozostałej kwoty od Ministerstwa. Bez tych pieniędzy niestety nie będzie samochodu, który mógłby szybciej dotrzeć z pomocą do ludzi zwłaszcza terenów wiejskich.

Doceniając efekty współpracy a przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pan Burmistrz Robert Czapla przygotował stosowną uchwałę, zabezpieczył pieniądze w budżecie i cóż ...

na ostatniej sesji 30 maja 2018 r Rada głosami radnych: PIS-PIR. PSL oraz NOWA (dawniej Wspólny Nowogard) nie przyznała pieniędzy na zakup samochodu ?! Dlaczego ?

Nie lubię i nie chcę oceniać ludzi.

Przykro mi jednak, że tak ważne priorytety dla mieszkańców jak spokój, bezpieczeństwo i porządek nie znajdują w naszej Radzie zrozumienia.

Anna Wiąz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy, że biuro SLD w Nowogardzie przy Placu Wolności 9 (były hotel Cisy) pok. 214 czynne jest w dniach 6, 14, 22 i 28 czerwca od godziny 16:00 do 18:00. Wszystkie osoby pragnące  podzielić się z nami swoimi uwagami i propozycjami dotyczącymi funkcjonowania samorządu, pragnące skontaktować się z radnymi klubu SLD w sprawie wniosków i interpelacji oraz chcące złożyć deklarację członkowską serdecznie  zapraszamy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PLMam nieodparte wrażenie, że osoby niepełnosprawne nie mają szczęścia do prawicowych rządów. Krajowe media wciąż donoszą o rodzicach niepełnosprawnych dzieci protestujących w Sejmie, ale przykład tego jak bardzo "pod górkę" osobom niepełnosprawnym robi prawica mamy i u nas. Bo oto jedna radna sugeruje wprost, że pobyt dzieci niepełnosprawnych wśród tzw. „normalnych dzieci ze szkoły podstawowej, może nie być dobry dla tych drugich". I mówi to osoba będąca pielęgniarką szkolną. Druga radna zaś „urabia” dyrektorkę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wmawiając jej, że mający powstać w Nowogardzie Ośrodek ma być zagrożeniem dla jej placówki.
Choć prawda jest taka, że gdyby obie placówki miały taki sam charakter swej działalności, to dzieci z Radowa Wielkiego byłyby w szkole specjalnej w Nowogardzie, a nie codziennie jeździły do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Nie stanowią więc dla siebie żadnej konkurencji, bo nowogardzka szkoła ma inne zadania i swą opieką obejmuje innych uczniów, i podobnie radowski ośrodek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

giełdaPierwszy inwestor ściągnięty przez burmistrza Roberta Czaplę do nowogardzkiej strefy ekonomicznej prowadzi rekrutację do powstającego w naszym mieście zakładu. Serdecznie zachęcamy do jak najszerszego udostępniania tej wiadomości, tak aby dotarła ona do jak największej liczby osób, które mogą poszukiwać w naszej gminie pracy.