PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW KKW LEWICA DO RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2024-2029

Kandydaci do powiatu z listy KKW Lewica proponują mieszkańcom gminy Nowogard, OKRĘG WYBORCZY Nr 2, program rozwoju na najbliższe 5 lat, oparty o ogromne doświadczenie.
Przez ostatnie cztery kadencje byliśmy konstruktywną i merytoryczną opozycją w stosunku do rządzącej powiatem koalicji PO-PSL. Przedstawialiśmy oraz wprowadzaliśmy w życie Państwa pomysły oraz wnioski,
ich wykonanie wpłynęło na rozwój Powiatu i Gminy. Z przyczyn od nas niezależnych nie wszystko udało się zrealizować. My jednak nie zapominamy o Państwa problemach, będziemy wciąż pracować nad ich realizacją.

Rada Powiatu nadal bardzo potrzebuje dobrych pomysłów i konsekwentnych działań. Nowogard zasługuje na doświadczonych, rozważnych i skutecznych radnych. Osoby kompetentne, oddane naszej Gminie o dużej wiedzy i ogromnym zaangażowaniu społecznym na wielu płaszczyznach. Jesteśmy gotowi do konstruktywnej pracy w przyszłej koalicji dla dobra naszej Gminy.


ROZWÓJ GOSPODARCZY I PRACA - DROGI

  1. Zwiększanie w kolejnych budżetach powiatowych środków finansowych na inwestycje dla Nowogardu Powiat to nie tylko Goleniów! Wykonanie termomodernizacji i remontów obiektów powiatowych w Nowogardzie i dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych (m.in. LO nr 1, Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna, ZSP). Modernizacja byłego hotelu "Cisy" z przystosowaniem dla mieszkańców Gminy Nowogard. Kompleksowe remonty dróg powiatowych na terenach wiejskich.
  2. Uruchomienie sprawnej obsługi inwestorów zamierzających budować kolejne zakłady z uwzględnieniem nowo utworzonej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowogardzie.
  3. Powiatowy Urząd Pracy powinien być instytucją wspierającą przedsiębiorców i osoby bezrobotne w tworzeniu nowych miejsc pracy, dbającą o zapewnienie  godziwego za nią wynagrodzenia. Zajmującą się pozyskiwaniem oraz szkoleniem i przygotowaniem pracowników dla potrzeb powiatowego rynku pracy. Utrzymanie w Nowogardzie siedzib wszystkich dotychczas działających instytucji państwowych (ARiMR, ANR) i filii jednostek organizacyjnych powiatu m. in. (PUP, Pow. Lekarz Wet., Szkoły Muzycznej I Stopnia) zapewniających obsługę mieszkańców Gminy Nowogard. Przywrócenie filii Wydziału Komunikacji w Nowogardzie.

 

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

  1. Dalsze pozyskiwanie środków na doposażenie nowogardzkiego szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny oraz ciągłe pozyskiwanie kadry medycznej dla naszego szpitala. Zwiększenie dostępności do usług z zakresu rehabilitacji fizykoterapii, w ramach świadczeń NFZ. Zapewnienie pomocy i wsparcia dla ludzi i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, a także osób niepełnosprawnych. Tworzenie nowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej.

 

EDUKACJA,KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  1. Promocja kultury w szerokim znaczeniu oraz powszechna do niej dostępność bez względu na zasobność portfela. Powszechna dostępność kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców naszej Gminy. Prowadzenie intensywnych działań na rzecz szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej prowadzonych przez Powiat. Dalsze wsparcie dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie nowoczesnego wyposażenia oraz powszechnej dostępności.
  2. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych  oraz zapewnienie im pomocy prawnej.

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

  1. Dalsze zapewnianie środków na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.


Kandydaci startujący z listy KKW Lewica to od lat dbanie o interesy Gminy Nowogard. Przyjmujemy na siebie zadanie dalszej realizacji we współpracy z innymi radnymi, ponad wszelkimi podziałami, z myślą o rozwoju Gminy i Miasta Nowogard w powiecie goleniowskim. Codziennie jesteśmy blisko Was i dla Was. Dajemy Wam gwarancje godnego reprezentowania Waszych problemów i spraw w Radzie Powiatu. My Was nie zawiedziemy.

 

 

 

lewica org pl


Nasz kandydat do Sejmiku woj. zachodniopomorskiego

{nomultithumb}